• Αποφοίτηση 131ης Εκπαιδευτικής Σειράς Αξκών Αναλυτών-Προγραμματιστών
  • Αποφοίτηση 132ης Εκπαιδευτικής Σειράς Υπξκών Προγραμματιστών
  • Σχολείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων & Δικτύων
  • Επισκέψεις Διοικητών Σχολών Σ.Ξ(Μέθοδοι Εκπαίδευσης Ε-Learning-Augmented Reality)

Αρχική Σελίδα

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Σχολής Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ). Θεωρούμε την επαφή μας με το κοινό ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό με την παρουσία μας στο διαδίκτυο παρέχουμε πληροφορίες για την αποστολή, την οργάνωση, την ιστορία, την εκπαίδευση και εν γένει τις δραστηριότητες της Σχολής.

                                                                                Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση και παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση.