Επικοινωνία

Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Στρατόπεδο Ν. Ζορμπά

Μ. Αλεξάνδρου 2-4

ΤΚ 15773


Ηλεκτρονική Διεύθυνση : sphy_3@army.gr

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
1o - 4ο - Γραφείο: 210-7496346
3o Γραφείο: 210-7496344, 210-7496733
Γραμματεία: 210-7496725
Φαξ: 210-7496348