ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ 130 ΣΕΙΡΑΣ ΣΠΗΥ

Την 25 Ιανουαρίου 2019 έγινε στη ΛΑΕΔ, η αποφοιτήση της 130ης Εκπαιδευτικής Σειράς Υπξκών Προγραμματιστών αποτελούνενη απο 20 Υπξκούς ( 2 Υπξκοί(ΝΟΜ) του ΓΕΕΘΑ , 11 Υπξκοί του Σ.Ξ. 5 Υπξκοί της Π.Α. και 2 Υπξκοί του ΓΕΕΦ).