Δραστηριότητες

Οκτώβριος 18, 2019


α. Την 2 Σεπτεμβρίου 2019 παρουσιάστηκε η 133 Εκπαιδευτική Σειρά του Σχολείου Αξκων Αναλυτών - Προγραμματιστών


β. Την 16 Σεπτεμβρίου 2019, παρουσιάστηκαν στη ΣΠΗΥ Λγοι του ΣΕΠ για ειδική εκπση, διάρκειας 4 εβδομάδων, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Ενιαίου Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπσης Λγων Ο-Σ

Οκτώβριος 18, 2019

Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  κυρώνει την πλήρωση θέσεων καθηγητών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ

Σεπτέμβριος 05, 2019

Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων για πρόσληψη ως «ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό», με ατομική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
στη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Ιούλιος 18, 2019

Την 28 Ιουνίου 2019  πραγματοποιήθηκε  στη ΛΑΕΔ, η αποφοιτήση της 131ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Αναλυτών- Προγραμματιστών  αποτελούνενη απο 12 Αξκούς ( 1 Αξκό (ΝΟΜ) του ΓΕΕΘΑ , 11 Αξκοί του Σ.Ξ.).