Δραστηριότητες

Φεβρουάριος 14, 2020

Την 13 Ιανουαρίου 2020 παρουσιάστηκε η 135 Εκπαιδευτική Σειρά του Σχολείου Αξκων Αναλυτών - Προγραμματιστών για εκπαίδευση.

Δεκέμβριος 19, 2019

Πραγματοποιήθηκε στη Σχολή από την 11 Νοεμβρίου 2019 έως 06 Δεκεμβρίου 2019 το Σχολείο Aσφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων.

Δεκέμβριος 19, 2019

Την Πέμπτη 07 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των σπουδαστών της Σχολής Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) στις εγκαταστάσεις του Σώματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στη Γ.Α.Δ.Α. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την αποστολή και τις δραστηριότητες του τμήματος και στη συνέχεια περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις.

Δεκέμβριος 06, 2019

Πραγματοποιήθηκε στη Σχολή από 14 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2019 επιμορφωτικό σεμινάριο  βασικών δεξιοτήτων Η/Υ για το Πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ. Το πρόγραμμα διοργάνωσε ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας του ΥΠΕΘΑ σε συνεργασία με τη Δνσης Έρευνας Πληροφορικής του ΓΕΣ.

Την 13 Ιανουαρίου 2020 παρουσιάστηκε η 135 Εκπαιδευτική Σειρά του Σχολείου Αξκων Αναλυτών - Προγραμματιστών για εκπαίδευση.