Δραστηριότητες

Απρίλιος 09, 2019

Πραγματοποιήθηκε στη Σχολή  από την 12 έως  29 Μαρτίου 2019,  επιμορφωτικό σεμινάριο  βασικών δεξιοτήτων Η/Υ με την συμμετοχή 22 Μ.Υ. από τους 3 Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Απρίλιος 09, 2019

Τον Φεβ. και Μάρ. 2019 διεξήχθησαν εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ, σε 50 Οπλίτες θητείας που υπηρετούν σε ΜονάδεςΦρουράς Αθηνών του Σ.Ξ.

Μάρτιος 21, 2019

Πραγματοποιήθηκε  στη Σχολή από την 25 Φεβρουαρίου 2019 έως 8 Μαρτίου 2019 το Σχολείο Χειριστών Επιστρατευτικής Μηχανογραφικής Εφαρμογής (ΧΕΜΕ) με συμμετοχή 18 στελεχών των ΕΔ, (8 Αξκών, 3 Ανθστων ,6 Υπξκών, 1 Μ.Υ. του Σ.Ξ).

Μάρτιος 21, 2019

Πραγματοποιήθηκε  στη Σχολή από την 11 Φεβρουαρίου 2019 έως 8 Μαρτίου 2019 το Σχολείο Aσφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων με συμμετοχή 24 στελεχών των ΕΔ, (9 Αξκών, 3 Ανθστων ,3 Υπξκών, 1 Μ.Υ. του Σ.Ξ., 2 Αξκών, 1 Ανθστή  του Π.Ν., 2 Αξκών, 1 Ανθστή  και 1 Υπξκού της Π.Α. και 1 Υπξκού του ΓΕΕΘΑ).