Δραστηριότητες

Απρίλιος 07, 2020

Πραγματοποιήθηκε  στη Σχολή από την 10 Φεβρουαρίου 2020 έως 6 Μαρτίου 2020 το Σχολείο Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων Ε.Δ.

Απρίλιος 07, 2020

Την 28 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στη ΣΠΗΥ διάλεξη από τον Κo Κοσμόπουλο Αθανάσιο, Data Protection Officer, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Το σύγχρονο Ευρωπαϊκό και ΝΑΤΟικό  τοπίο, που αφορά τις υβριδικές επιχειρήσεις και τις απειλές στις κρίσιμες υποδομές».

Απρίλιος 07, 2020

Την 26 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στη ΣΠΗΥ διάλεξη από τον  κ.Αχιλλέα Ρούσσο, προϊστάμενος του Δικτύου πρόληψης  και έγκαιρης παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ, με θέμα την πρόληψη και αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από ναρκωτικές ουσίες και το διαδίκτυο, στο πλαίσιο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Απρίλιος 01, 2020

Την 21η Φεβρουαρίου 2020 έγινε στη ΛΑΕΔ, η αποφοίτηση της 133ης Εκπαιδευτικής Σειράς Αξκών Αναλυτών Προγραμματιστών.

Την 13 Ιανουαρίου 2020 παρουσιάστηκε η 135 Εκπαιδευτική Σειρά του Σχολείου Αξκων Αναλυτών - Προγραμματιστών για εκπαίδευση.