Δραστηριότητες

Ιούλιος 18, 2019

Την 28 Ιουνίου 2019  πραγματοποιήθηκε  στη ΛΑΕΔ, η αποφοιτήση της 131ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Αναλυτών- Προγραμματιστών  αποτελούνενη απο 12 Αξκούς ( 1 Αξκό (ΝΟΜ) του ΓΕΕΘΑ , 11 Αξκοί του Σ.Ξ.). 

Ιούλιος 18, 2019

Την 28 Ιουνίου 2019  πραγματοποιήθηκε  στη ΛΑΕΔ, η αποφοιτήση της 132ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου   Προγραμματιστών  αποτελούνενη απο 13 Υπξκούς (8 Υπξκοί του Σ.Ξ, 3 Υπξκοί του Π.Ν , 2 Υπξκοί της Π.Α).

Ιούλιος 18, 2019

Την 28 Ιουνίου 2019 ολοκληρώθηκε το Σχολείο Aσφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων  διάρκειας τριών (3) εβδομάδων, στο οποίο  συμμετείχαν 22 στελέχη των ΕΔ, (7 Αξκοί, 1 Ανθστής , 5 Υπξκοί,  του Σ.Ξ., 1 Αξκος, 1 Ανθστής του Π.Ν., 2 Αξκοί,  3 Υπξκοί της Π.Α, 1 Υπξκός του ΓΕΕΘΑ και 1 Υπξκός του ΓΕΕΦ).

Ιούλιος 08, 2019

Πραγματοποιήθηκε στη Σχολή   την 20 και   24 Ιουνίου 2019, επίσκεψη Διοικητών Σχολών Σ.Ξ για την ενημερώσή τους στις νέες δυνατότητες παραγωγής προϊόντων τηλεματικής εκπαίδευσης (Ε-Learning) καθώς και  της χρήσης καινοτόμων εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality).

Την 13 Ιανουαρίου 2020 παρουσιάστηκε η 135 Εκπαιδευτική Σειρά του Σχολείου Αξκων Αναλυτών - Προγραμματιστών για εκπαίδευση.