Δραστηριότητες

Ιούλιος 08, 2019

Πραγματοποιήθηκε στη Σχολή  από την 06 έως  21 Ιουνίου 2019,  επιμορφωτικό σεμινάριο  βασικών δεξιοτήτων Η/Υ με την συμμετοχή 23 Μ.Υ. από τους 3 Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ιούνιος 21, 2019

Την Τρίτη 28 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των σπουδαστών της Σχολής Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πληροφορικής Υποστήριξης του ΕΣ (ΚΕΠΥΕΣ) και του Κέντρου Μηχανογράφησης (ΚΜΗ) του ΓΕΑ. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πολύπλευρο έργο των ανωτέρω Μονάδων, το οποίο συμβάλλει στην επαύξηση της μαχητικής ισχύος του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας, με την πρωτογενή ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων, αξιοποιώντας τη γνώση και τις σύγχρονες τεχνολογίες της επιστήμης της...

Ιούνιος 03, 2019

Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση θέσεων καθηγητών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Απρίλιος 09, 2019

Πραγματοποιήθηκε στη Σχολή  από την 12 έως  29 Μαρτίου 2019,  επιμορφωτικό σεμινάριο  βασικών δεξιοτήτων Η/Υ με την συμμετοχή 22 Μ.Υ. από τους 3 Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Την 13 Ιανουαρίου 2020 παρουσιάστηκε η 135 Εκπαιδευτική Σειρά του Σχολείου Αξκων Αναλυτών - Προγραμματιστών για εκπαίδευση.