Χαιρετισμός Διοικητή

Σας καλωσορίζουμε στον Ιστοχώρο της Σχολής Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Θεωρούμε την επαφή μας με το κοινό ιδιαίτερα σημαντική, γι' αυτό με την παρουσία μας στο διαδίκτυο παρέχουμε πληροφορίες για την αποστολή, την οργάνωση, την ιστορία, την εκπαίδευση, τις δραστηριότητες εν γένει της Σχολής και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις παρατηρήσεις σας.

Η ΣΠΗΥ είναι η μοναδική Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Ενόπλων δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, παρέχοντας στους αντίστοιχους κλάδους Αξιωματικούς Προγραμματιστές - Αναλυτές, Υπαξιωματικούς Προγραμματιστές καθώς και Βασικά τμήματα του σώματος Έρευνας Πληροφορικής και τμήματα – σχολεία επιμόρφωσης – εξειδίκευσης. Διαχειριστές Πληροφοριακών Συστημάτων. Καλύπτει τις ανάγκες των φορέων στην Σχεδίαση, Ανάπτυξη, Λειτουργία, Υποστήριξη και Κατασκευή πάσης φύσεως υποδομών Δικτύων Πληροφορικής καθώς και στη συνεχή εξέλιξη των Πληροφοριακών Συστημάτων. 

Σύμφωνα με την αποστολή της Σχολής παρέχεται στους σπουδαστές ποιοτική ακαδημαϊκή εκπαίδευση ανωτέρου κύκλου σπουδών, και παράλληλα καλλιεργείται το στρατιωτικό διακλαδικό πνεύμα με όλες τις στρατιωτικές αρετές και τα χαρακτηριστικά που το διέπουν.

Για την υλοποίηση του κύριου μέρους της αποστολής που αφορά την απόκτηση από τους σπουδαστές επιστημονικών γνώσεων στα αντικείμενα πληροφορικής προσλαμβάνονται Στρατιωτικοί εκπαιδευτές κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατόπιν δημόσιας προκήρυξης, κατ' έτος, άριστοι καθηγητές αντίστοιχης εξειδίκευσης με υψηλά προσόντα, προκειμένου να διδάξουν εντός της Σχολής τα αντικείμενα της επιστήμης των Η/Υ, τα οποία θα βοηθήσουν και θα καταστήσουν τους εκπαιδευόμενους Αξιωματικούς και Yπαξιωματικούς ικανούς να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους και στις απορρέουσες υποχρεώσεις στο μέλλον.

Σχης (ΕΠ) Νικήτας Μαρκαντές
Διοικητής ΣΠΗΥ