Δραστηριότητες

Σεπτέμβριος 02, 2021

Την 22η Ιουλ 21, διενεργήθηκε στη ΣΠΗΥ, επιθεώρηση από την εταιρεία «UNICERT», που είναι επίσημος φορέας πιστοποίησης, προκειμένου η Σχολή να επαναξιολογηθεί ότι λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζει το ISO 9001:2015, και αφορά στη διαχείριση ποιότητας παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα επιθεώρησης, ήταν θετικό, με αποτέλεσμα η Σχολή να ανανεώσει για 1 έτος ακόμα την ισχύ του ανωτέρου πιστοποιητικού.

Σεπτέμβριος 02, 2021

Την 2η Ιουλ 21 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή η αποφοίτηση του 2ου Βασικού Σχολείου Πληροφορικής, το οποίο διεξήχθη  διαδικτυακά από 12 Οκτ 20 ως 16 Απρ 21 και με φυσική παρουσία στη ΣΠΗΥ, από 7 Ιουν 21 έως και 2 Ιουλ 21.

Σεπτέμβριος 02, 2021

Την 2η Ιουλ 21 πραγματοποιήθηκε στη ΣΠΗΥ, η αποφοίτηση της 137ης Εκπαιδευτικής Σειράς Αξκών Αναλυτών-Προγραμματιστών.

Σεπτέμβριος 02, 2021

Την 4η Ιουν 2021 έγινε με την παρουσία του Δντη ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ Ταξχου Ιωάννη Μαλανδράκη, παράδοση της Διοικήσεως της Σχολής από τον Ταξχο Κωνσταντίνο Κουβέλη στο νέο Διοικητή Σχη (ΕΠ) Νικήτα Μαρκαντέ.