Δραστηριότητες

Δεκέμβριος 04, 2018

Την 23 Νοε και 4 Δεκ 18 διεξήχθησαν εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ, σε 27 Οπλίτες θητείας που υπηρετούν σε Μονάδες Φρουράς Αθηνών του Σ.Ξ.

Δεκέμβριος 03, 2018

Πραγματοποιήθηκε στη Σχολή από την 12 Νοεμβρίου 2018 έως 7 Δεκεμβρίου 2018 το Σχολείο Aσφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτωνκαι Δικτύων με συμμετοχή 22 στελεχών των ΕΔ (1 Αξκού, 1 Υπξκού του ΓΕΕΘΑ, 5 Αξκών, 7 Υπξκών, 2 Μ.Υ. του Σ.Ξ., 1 Αξκού, 1Υπξκού, 1 Μ.Υ. του Π.Ν., 1 Αξκού και 2 Υπξκών της Π.Α.)

Νοέμβριος 02, 2018

Πραγματοποιήθηκε στη Σχολή από 15 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2018 επιμορφωτικό σεμινάριο βασικών δεξιοτήτων Η/Υ με την συμμετοχή 24 Μ.Υ. από τους 3 Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων. Το πρόγραμμα διοργάνωσε ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας του ΥΠΕΘΑ σε συνεργασία με τη Δνσης Έρευνας Πληροφορικής του ΓΕΣ.

Την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου η Ειδική Γραμματέας του ΥΠΕΘΑ κα. Καλλιόπη Παπαλεωνίδα, επισκέφθηκε τη ΣΠΗΥ στο πλαίσιο της παραπάνω δραστηριότητας. Ενημερώθηκε και ξεναγήθηκε στους χώρους της Σχολής και αντάλλαξε απόψεις σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με τους υπαλλήλους που παρακολουθούν το...

Οκτώβριος 05, 2018

Πραγματοποιήθηκε στη Σχολή από την 17 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2018 το Σχολείο Διαχειριστών Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων με την συμμετοχή 25 στελεχών των ΕΔ (11 Αξκών, 3 Ανθστών, 2 Υπξκών του Σ.Ξ., 3 Αξκών του Π.Ν., 2 Αξκών, 1 Αθνστή, 1 Υπξκού, 1 Μ.Υ. της Π.Α., 1 Υπξκού ΓΕΕΘΑ).