Αποφοίτηση 131ης Εκπαιδευτικής Σειράς Αξκών Αναλυτών-Προγραμματιστών

2019, Ιούλιος 18 - 1:08μμ

Την 28 Ιουνίου 2019  πραγματοποιήθηκε  στη ΛΑΕΔ, η αποφοιτήση της 131ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Αναλυτών- Προγραμματιστών  αποτελούνενη απο 12 Αξκούς ( 1 Αξκό (ΝΟΜ) του ΓΕΕΘΑ , 11 Αξκοί του Σ.Ξ.).