Αποφοίτηση 132ης Εκπαιδευτικής Σειράς Υπξκών Προγραμματιστών

2019, Ιούλιος 18 - 1:02μμ

Την 28 Ιουνίου 2019  πραγματοποιήθηκε  στη ΛΑΕΔ, η αποφοιτήση της 132ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου   Προγραμματιστών  αποτελούνενη απο 13 Υπξκούς (8 Υπξκοί του Σ.Ξ, 3 Υπξκοί του Π.Ν , 2 Υπξκοί της Π.Α).