Αποφοίτηση 133ης Εκπαιδευτικής Σειράς Αξκών Αναλυτών- Προγραμματιστών

2020, Απρίλιος 1 - 11:44πμ

Την 21η Φεβρουαρίου 2020 έγινε στη ΛΑΕΔ, η αποφοίτηση της 133ης Εκπαιδευτικής Σειράς Αξκών Αναλυτών Προγραμματιστών.