Αποφοίτηση του Τμήματος Αξκων Αναλυτών-Προγραμματιστών (137 ΕΣ)

2021, Σεπτέμβριος 2 - 11:16πμ

Την 2η Ιουλ 21 πραγματοποιήθηκε στη ΣΠΗΥ, η αποφοίτηση της 137ης Εκπαιδευτικής Σειράς Αξκών Αναλυτών-Προγραμματιστών.