Διάλεξη περί υβριδικών επιχειρήσεων στη ΣΠΗΥ

2020, Απρίλιος 7 - 12:13μμ

Την 28 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στη ΣΠΗΥ διάλεξη από τον Κo Κοσμόπουλο Αθανάσιο, Data Protection Officer, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Το σύγχρονο Ευρωπαϊκό και ΝΑΤΟικό  τοπίο, που αφορά τις υβριδικές επιχειρήσεις και τις απειλές στις κρίσιμες υποδομές».