Διεξαγωγή Σχολείου Διαχειριστών Πληροφοριακών Συστημάτων των ΕΔ

2018, Οκτώβριος 5 - 8:33πμ

Πραγματοποιήθηκε στη Σχολή από την 17 Σεπτεμβρίου έως 5 Οκτωβρίου 2018 το Σχολείο Διαχειριστών Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων με την συμμετοχή 25 στελεχών των ΕΔ (11 Αξκών, 3 Ανθστών, 2 Υπξκών του Σ.Ξ., 3 Αξκών του Π.Ν., 2 Αξκών, 1 Αθνστή, 1 Υπξκού, 1 Μ.Υ. της Π.Α., 1 Υπξκού ΓΕΕΘΑ).