Διεξαγωγή Σχολείου Διαχειριστών Πληροφοριακών Συστημάτων των ΕΔ

2019, Δεκέμβριος 6 - 1:09μμ

Πραγματοποιήθηκε στη Σχολή από την 07 Οκτωβρίου έως 25 Οκτωβρίου 2019 το Σχολείο Διαχειριστών Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων.