Διοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου βασικών δεξιοτήτων Η/Υ για το Πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ

2019, Ιούλιος 8 - 11:44πμ

Πραγματοποιήθηκε στη Σχολή  από την 06 έως  21 Ιουνίου 2019,  επιμορφωτικό σεμινάριο  βασικών δεξιοτήτων Η/Υ με την συμμετοχή 23 Μ.Υ. από τους 3 Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.