Διορισμοί Εκπαιδευτών (Πρόσληψη Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη ΣΠΗΥ το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020)

2019, Σεπτέμβριος 5 - 12:22μμ

Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων για πρόσληψη ως «ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό», με ατομική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
στη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Δείτε την προκήρυξη εδώ