Έναρξη Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

2019, Οκτώβριος 18 - 12:12μμ


α. Την 2 Σεπτεμβρίου 2019 παρουσιάστηκε η 133 Εκπαιδευτική Σειρά του Σχολείου Αξκων Αναλυτών - Προγραμματιστών


β. Την 16 Σεπτεμβρίου 2019, παρουσιάστηκαν στη ΣΠΗΥ Λγοι του ΣΕΠ για ειδική εκπση, διάρκειας 4 εβδομάδων, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Ενιαίου Τμήματος Προκεχωρημένης Εκπσης Λγων Ο-Σ