Επίσκεψη της ΣΠΗΥ στο ΚΕΠΥΕΣ και στο ΓΕΑ/ΚΜΗ

2019, Ιούνιος 21 - 2:11μμ

Την Τρίτη 28 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των σπουδαστών της Σχολής Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πληροφορικής Υποστήριξης του ΕΣ (ΚΕΠΥΕΣ) και του Κέντρου Μηχανογράφησης (ΚΜΗ) του ΓΕΑ. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το πολύπλευρο έργο των ανωτέρω Μονάδων, το οποίο συμβάλλει στην επαύξηση της μαχητικής ισχύος του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας, με την πρωτογενή ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων, αξιοποιώντας τη γνώση και τις σύγχρονες τεχνολογίες της επιστήμης της πληροφορικής.
Επίσης την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των σπουδαστών της ΣΠΗΥ στο Στρατόπεδο «Ανχη (ΠΖ) Φακίνου Παναγιώτη», όπου εδρεύει το Γραφείο Προσομοίωσης και Πολεμικών Παιγνίων του ΚΕΠΥΕΣ. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την αποστολή και τις δραστηριότητες του τμήματος και στη συνέχεια περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις, όπου τους έγινε επίδειξη του τρόπου υποστήριξης της διεξαγωγής εξ αποστάσεως ασκήσεων προσομοίωσης επιχειρήσεων της μορφής Computer Assisted Exercises (CAX).