Εξετάσεις Οπλιτών

2018, Δεκέμβριος 4 - 8:40πμ

Την 23 Νοε και 4 Δεκ 18 διεξήχθησαν εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ, σε 27 Οπλίτες θητείας που υπηρετούν σε Μονάδες Φρουράς Αθηνών του Σ.Ξ.