Παρουσίαση 135 Εκπαιδευτικής Σειράς

2020, Φεβρουάριος 14 - 11:22πμ

Την 13 Ιανουαρίου 2020 παρουσιάστηκε η 135 Εκπαιδευτική Σειρά του Σχολείου Αξκων Αναλυτών - Προγραμματιστών για εκπαίδευση.