ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2019, Ιούνιος 3 - 2:00μμ

Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση θέσεων καθηγητών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση.

Δείτε την προκήρυξη εδώ