Πρόσληψη Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη ΣΠΗΥ το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

2019, Οκτώβριος 18 - 12:06μμ

Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  κυρώνει την πλήρωση θέσεων καθηγητών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση.

Δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ