Σχολείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων & Δικτύων

2018, Δεκέμβριος 3 - 8:38πμ

Πραγματοποιήθηκε στη Σχολή από την 12 Νοεμβρίου 2018 έως 7 Δεκεμβρίου 2018 το Σχολείο Aσφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτωνκαι Δικτύων με συμμετοχή 22 στελεχών των ΕΔ (1 Αξκού, 1 Υπξκού του ΓΕΕΘΑ, 5 Αξκών, 7 Υπξκών, 2 Μ.Υ. του Σ.Ξ., 1 Αξκού, 1Υπξκού, 1 Μ.Υ. του Π.Ν., 1 Αξκού και 2 Υπξκών της Π.Α.)