Σχολείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων & Δικτύων

2019, Μάρτιος 21 - 10:52πμ

Πραγματοποιήθηκε  στη Σχολή από την 11 Φεβρουαρίου 2019 έως 8 Μαρτίου 2019 το Σχολείο Aσφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων με συμμετοχή 24 στελεχών των ΕΔ, (9 Αξκών, 3 Ανθστων ,3 Υπξκών, 1 Μ.Υ. του Σ.Ξ., 2 Αξκών, 1 Ανθστή  του Π.Ν., 2 Αξκών, 1 Ανθστή  και 1 Υπξκού της Π.Α. και 1 Υπξκού του ΓΕΕΘΑ).