Σχολείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων & Δικτύων

2019, Ιούλιος 18 - 12:58μμ

Την 28 Ιουνίου 2019 ολοκληρώθηκε το Σχολείο Aσφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων  διάρκειας τριών (3) εβδομάδων, στο οποίο  συμμετείχαν 22 στελέχη των ΕΔ, (7 Αξκοί, 1 Ανθστής , 5 Υπξκοί,  του Σ.Ξ., 1 Αξκος, 1 Ανθστής του Π.Ν., 2 Αξκοί,  3 Υπξκοί της Π.Α, 1 Υπξκός του ΓΕΕΘΑ και 1 Υπξκός του ΓΕΕΦ).