Σχολείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων & Δικτύων

2019, Δεκέμβριος 19 - 11:51πμ

Πραγματοποιήθηκε στη Σχολή από την 11 Νοεμβρίου 2019 έως 06 Δεκεμβρίου 2019 το Σχολείο Aσφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων.