Σχολείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων & Δικτύων Ε.Δ.

2020, Απρίλιος 7 - 12:20μμ

Πραγματοποιήθηκε  στη Σχολή από την 10 Φεβρουαρίου 2020 έως 6 Μαρτίου 2020 το Σχολείο Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων Ε.Δ.