Σχολείο Χειριστών Επιστρατευτικής Μηχανογραφικής Εφαρμογής (ΧΕΜΕ)

2019, Μάρτιος 21 - 10:56πμ

Πραγματοποιήθηκε  στη Σχολή από την 25 Φεβρουαρίου 2019 έως 8 Μαρτίου 2019 το Σχολείο Χειριστών Επιστρατευτικής Μηχανογραφικής Εφαρμογής (ΧΕΜΕ) με συμμετοχή 18 στελεχών των ΕΔ, (8 Αξκών, 3 Ανθστων ,6 Υπξκών, 1 Μ.Υ. του Σ.Ξ).