ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ 127 ΣΕΙΡΑΣ ΣΠΗY

Την 29 Ιουνίου 2018 έγιναν με την παρουσία του Δντη ΓΕΣ/ΔΕΠΛΗ Υπτγου (ΕΠ) Αντώνιου Χαλακατεβάκη στη ΛΑΕΔ, η αποφοίτηση της 127 Εκπαιδευτικής Σειράς  Αξκων Αναλυτών - Προγραμματιστών αποτελούνενη απο 8 Αξκούς του Σ.Ξ. 2Αξκούς  του Π.Ν και 1 Αξκού της Π.Α.