ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ 129 ΣΕΙΡΑΣ ΣΠΗΥ

Την 22 Φεβρουαρίου 2019  έγινε  στη ΛΑΕΔ, η αποφοιτήση της 129ης Εκπαιδευτικής Σειράς  Αξκών Αναλυτών Προγραμματιστών.