• Αποφοίτηση 133ης Εκπαιδευτικής Σειράς Αξκών Αναλυτών- Προγραμματιστών
  • Παρουσίαση 134 Εκπαιδευτικής Σειράς
  • Επίσκεψη της ΣΠΗΥ στο ΚΕΠΥΕΣ και στο ΓΕΑ/ΚΜΗ
  • Παρουσίαση 135 Εκπαιδευτικής Σειράς

Αρχική Σελίδα

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Σχολής Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ). Θεωρούμε την επαφή μας με το κοινό ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό με την παρουσία μας στο διαδίκτυο παρέχουμε πληροφορίες για την αποστολή, την οργάνωση, την ιστορία, την εκπαίδευση και εν γένει τις δραστηριότητες της Σχολής.

                                                                                Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση και παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση.