ΣΠΗΥ – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Ζήτει τα βελτίω»
139η Εκπαιδευτική Σειρά Αξκών Αναλυτών-Προγραμματιστών
139η Εκπαιδευτική Σειρά Αξκών Αναλυτών-Προγραμματιστών
Αποφοίτηση του Βασικού Σχολείου Πληροφορικής Στελεχών Ειδικής Κατάστασης
Αποφοίτηση του Βασικού Σχολείου Πληροφορικής Στελεχών Ειδικής Κατάστασης
Αποφοίτηση της 138ης Εκπαιδευτικής Σειράς Αξκών Αναλυτών-Προγραμματιστών
Αποφοίτηση της 138ης Εκπαιδευτικής Σειράς Αξκών Αναλυτών-Προγραμματιστών
Επαναπιστοποίηση ISO/9001:2015 της ΣΠΗΥ
Επαναπιστοποίηση ISO/9001:2015 της ΣΠΗΥ
Ολοκλήρωση του 2ου Διαδικτυακού Βασικού Σχολείου Πληροφορικής
Ολοκλήρωση του 2ου Διαδικτυακού Βασικού Σχολείου Πληροφορικής
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
139η Εκπαιδευτική Σειρά Αξκών Αναλυτών-Προγραμματιστών
139η Εκπαιδευτική Σειρά Αξκών Αναλυτών-Προγραμματιστών
Αποφοίτηση του Βασικού Σχολείου Πληροφορικής Στελεχών Ειδικής Κατάστασης
Αποφοίτηση του Βασικού Σχολείου Πληροφορικής Στελεχών Ειδικής Κατάστασης
Αποφοίτηση της 138ης Εκπαιδευτικής Σειράς Αξκών Αναλυτών-Προγραμματιστών
Αποφοίτηση της 138ης Εκπαιδευτικής Σειράς Αξκών Αναλυτών-Προγραμματιστών
Επαναπιστοποίηση ISO/9001:2015 της ΣΠΗΥ
Επαναπιστοποίηση ISO/9001:2015 της ΣΠΗΥ
Ολοκλήρωση του 2ου Διαδικτυακού Βασικού Σχολείου Πληροφορικής
Ολοκλήρωση του 2ου Διαδικτυακού Βασικού Σχολείου Πληροφορικής
previous arrow
next arrow

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Σ.Π.Η.Υ

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Σχολής Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ). Θεωρούμε την επαφή μας με το κοινό ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό με την παρουσία μας στο διαδίκτυο παρέχουμε πληροφορίες για την αποστολή, την οργάνωση, την ιστορία, την εκπαίδευση και εν γένει τις δραστηριότητες της Σχολής.

Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση και παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση.

1