• Σχολείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων & Δικτύων Ε.Δ.
  • Διάλεξη περί υβριδικών επιχειρήσεων στη ΣΠΗΥ
  • Διάλεξη ΚΕΘΕΑ στη ΣΠΗΥ
  • Αποφοίτηση 133ης Εκπαιδευτικής Σειράς Αξκών Αναλυτών- Προγραμματιστών

Αρχική Σελίδα

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Σχολής Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ). Θεωρούμε την επαφή μας με το κοινό ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό με την παρουσία μας στο διαδίκτυο παρέχουμε πληροφορίες για την αποστολή, την οργάνωση, την ιστορία, την εκπαίδευση και εν γένει τις δραστηριότητες της Σχολής.

                                                                                Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση και παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση.