• Έναρξη Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
  • Πρόσληψη Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη ΣΠΗΥ το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020
  • Διορισμοί Εκπαιδευτών (Πρόσληψη Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη ΣΠΗΥ το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020)
  • Αποφοίτηση 131ης Εκπαιδευτικής Σειράς Αξκών Αναλυτών-Προγραμματιστών

Αρχική Σελίδα

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Σχολής Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ). Θεωρούμε την επαφή μας με το κοινό ιδιαίτερα σημαντική. Για το λόγο αυτό με την παρουσία μας στο διαδίκτυο παρέχουμε πληροφορίες για την αποστολή, την οργάνωση, την ιστορία, την εκπαίδευση και εν γένει τις δραστηριότητες της Σχολής.

                                                                                Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση και παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενημέρωση.