ΣΠΗΥ – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Ζήτει τα βελτίω»

Επικοινωνία

Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Στρατόπεδο Ν. Ζορμπά
Μ. Αλεξάνδρου 2-4
ΤΚ 15773

Η θέση της ΣΠΗΥ φαίνεται στο χάρτη περιοχής. Η πρόσβαση στη ΣΠΗΥ εξυπηρετείται από τα λεωφορεία 622 και 815 (Ταύρος – Γουδί).

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
1o Γραφείο: 210-7496346 , email : sphy_1@army.gr
2o Γραφείο: 210-7496732 , email : sphy_2@army.gr
3o Γραφείο: 210-7496344 , email : sphy_3@army.gr
4o Γραφείο: 210-7496724 , email : sphy_4@army.gr
Αξιωματικός Υπηρεσίας: 210-7496726 , email : sphy_admin@army.gr
Γραμματεία Σχολής: 210-7496725