ΣΠΗΥ – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Ζήτει τα βελτίω»

Δραστηριότητες

Αποφοίτηση 140ης Εκπαιδευτικής Σειράς

Την 24 Φεβ 23 πραγματοποιήθηκε, στην έδρα της Σχολής, η αποφοίτηση της 140ης Εκπαιδευτικής Σειράς Αναλυτών-Προγραμματιστών, στην οποία φοίτησαν 12 Αξιωματικοί και 1 Μόνιμη Υπάλληλος. Τα πτυχία απένειμε ο Δντης του ΓΕΣ/ΔΔΒ-ΕΠ.

Επαναπιστοποίηση ISO/9001:2015 της ΣΠΗΥ

Την 22η Ιουλ 21, διενεργήθηκε στη ΣΠΗΥ, επιθεώρηση από την εταιρεία «UNICERT», που είναι επίσημος φορέας πιστοποίησης, προκειμένου η Σχολή να επαναξιολογηθεί ότι λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα που καθορίζει το ISO 9001:2015, και αφορά στη διαχείριση ποιότητας παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Το αποτέλεσμα επιθεώρησης, ήταν θετικό, με αποτέλεσμα η Σχολή να ανανεώσει για 1 έτος …

Επαναπιστοποίηση ISO/9001:2015 της ΣΠΗΥ Διαβάστε Περισσότερα »

Ολοκλήρωση του 2ου Διαδικτυακού Βασικού Σχολείου Πληροφορικής

Την 2η Ιουλ 21 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή η αποφοίτηση του 2ου Βασικού Σχολείου Πληροφορικής, το οποίο διεξήχθη  διαδικτυακά από 12 Οκτ 20 ως 16 Απρ 21 και με φυσική παρουσία στη ΣΠΗΥ, από 7 Ιουν 21 έως και 2 Ιουλ 21.  

Διάλεξη περί υβριδικών επιχειρήσεων στη ΣΠΗΥ

Την 28 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στη ΣΠΗΥ διάλεξη από τον Κo Κοσμόπουλο Αθανάσιο, Data Protection Officer, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Το σύγχρονο Ευρωπαϊκό και ΝΑΤΟικό  τοπίο, που αφορά τις υβριδικές επιχειρήσεις και τις απειλές στις κρίσιμες υποδομές».