ΣΠΗΥ – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Ζήτει τα βελτίω»

Αποφοιτήσεις

Αποφοίτηση 140ης Εκπαιδευτικής Σειράς

Την 24 Φεβ 23 πραγματοποιήθηκε, στην έδρα της Σχολής, η αποφοίτηση της 140ης Εκπαιδευτικής Σειράς Αναλυτών-Προγραμματιστών, στην οποία φοίτησαν 12 Αξιωματικοί και 1 Μόνιμη Υπάλληλος. Τα πτυχία απένειμε ο Δντης του ΓΕΣ/ΔΔΒ-ΕΠ.