ΣΠΗΥ – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Ζήτει τα βελτίω»

Ιστορία

Η Σχολή άρχισε την λειτουργία της στις 24 Μαΐου 1982 στις εγκαταστάσεις του Στρατοπέδου «ΦΑΚΙΝΟΥ».

Αρχικά αποτέλεσε τμήμα του Κέντρου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Εθνικής Άμυνας (ΚΗΥΕΘΑ) και από τις 2 Δεκεμβρίου 1987 με Υπουργική Απόφαση (Φ 022.4/33/377646/Σ.2176/12 Nοε. 87) συγκροτήθηκε σαν Μονάδα, διοικητικά ανεξάρτητη και ισότιμη με Τάγμα.

Η σχολή είναι διακλαδική και με τον Ν. 2292 από το 1995 υπαγόταν στον Κο ΥΕΘΑ διαμέσου του ΓΕΣ.

Το 1998 δημιουργήθηκε το Σώμα Έρευνας Πληροφορικής (ΣΕΠ) με στόχο την εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών από το Στρατό Ξηράς, ώστε, μέσω αυτών, να δημιουργηθούν πολλαπλασιαστές ισχύος, στρατηγικό πλεονέκτημα και η δυνατότητα κυριαρχίας στο επερχόμενο ψηφιακό πεδίο μάχης. Για το σκοπό αυτό, το ΣΕΠ επανδρώθηκε από μόνιμους και έφεδρους υψηλής τεχνικής κατάρτισης στους αντίστοιχους τομείς. Στα πλαίσια αυτά, τον Οκτώβριο του 1998 ιδρύθηκε η ΣΑΕΠ ως Ειδικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως, Σχολή Εξειδικεύσεως και Σχολή Εφαρμογής του ΣΕΠ.

Την 1η Ιανουαρίου 2014 έγινε ενοποίηση των σχολών ΣΑΕΠ και ΣΠΗΥ, με την ονομασία ΣΠΗΥ, η οποία έκτοτε λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου Ν. ΖΟΡΜΠΑ.

 

Διατελέσαντες Διοικητές ΣΑΕΠ

ΑΝΧΗΣ (ΕΠ)

ΤΖΙΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

01/09/1998 – 11/07/1999

ΑΝΧΗΣ (ΕΠ)

ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

12/07/1999 – 31/03/2002

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

01/04/2002 – 30/03/2003

ΑΝΧΗΣ (ΕΠ)

ΣΤΑΪΝΧΑΟΥΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

31/03/2003 – 16/05/2003

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΡΟΥΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

17/05/2003 – 16/09/2004

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΠΑΤΣΩΝΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

07/09/2004 – 31/10/2005

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΛΑΚΑΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

01/11/2005 – 06/08/2006

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

07/08/2006 – 13/03/2007

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

14/03/2007 – 14/05/2007

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΛΑΚΑΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

15/05/2007 – 16/03/2008

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

17/03/2008 – 11/03/2010

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

12/03/2010 – 21/04/2010

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

22/04/2010 – 19/05/2011

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΚΑΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

20/05/2011 – 31/12/2013

Διατελέσαντες Διοικητές ΣΠΗΥ

ΑΝΧΗΣ (ΠΒ-Γ)

ΧΟΥΧΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

24/05/1982 – 06/06/1983

ΑΝΧΗΣ (ΕΜ)

ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

07/06/1983 – 03/05/1984

ΑΝΧΗΣ (ΕΜ)

ΜΟΥΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

04/05/1984 – 05/05/1984

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΜΟΥΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

06/05/1984 – 01/12/1987

ΤΧΗΣ (ΠΒ)

ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

02/12/1987 – 25/08/1988

ΤΧΗΣ (ΜΧ)

ΜΑΓΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

26/08/1988 – 16/09/1990

ΤΧΗΣ (ΠΖ)

ΤΖΙΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

17/09/1990 – 05/09/1994

ΑΝΧΗΣ (ΜΧ)

ΜΑΓΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

06/09/1994 – 20/08/1997

ΑΝΧΗΣ (ΕΠ)

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

21/08/1997 – 11/07/1999

ΤΧΗΣ (ΕΠ)

ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

12/07/1999 – 19/07/2001

ΑΝΧΗΣ (ΕΠ)

ΛΑΚΑΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

20/07/2001 – 29/08/2001

ΤΧΗΣ (ΕΠ)

ΣΤΑΪΝΧΑΟΥΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

30/08/2001 – 29/11/2001

ΑΝΧΗΣ (ΕΠ)

ΛΑΚΑΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

30/11/2001 – 28/06/2002

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

29/06/2002 – 20/05/2004

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

21/05/2004 – 05/05/2005

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΛΑΚΑΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

06/05/2005 – 31/10/2005

ΤΧΗΣ (ΕΠ)

ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

01/11/2005 – 30/06/2006

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

01/07/2006 – 23/07/2008

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

24/07/2008 – 19/04/2010

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΚΑΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

20/04/2010 – 04/07/2011

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΣΤΑΪΝΧΑΟΥΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

05/07/2011 – 26/08/2012

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΜΥΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

27/08/2012 – 08/05/2013

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΚΑΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

09/05/2013 –  10/03/2016

ΤΑΞΧΟΣ

ΚΑΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

11/03/2016 – 31/03/2016

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΜΠΕΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

01/04/2016 – 31/05/2018

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

01/06/2018 – 11/03/21

ΤΧΗΣ (ΕΠ)

ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

12/03/21 – 26/04/2021

ΑΝΧΗΣ (ΕΠ)

ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

27/04/21 – 04/06/2021

ΣΧΗΣ (ΕΠ)

ΜΑΡΚΑΝΤΕΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

05/06/21 – ΣΗΜΕΡΑ