ΣΠΗΥ – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Ζήτει τα βελτίω»

Στελέχωση

Η σχολή στελεχώνεται απο μόνιμο και έφεδρο προσωπικό.

  • Το μόνιμο προσωπικό ειναι στελέχη από το χώρο της πληροφορικής
  • Το έφεδρο προσωπικό ειναι επιστήμονες και μηχανικοί υψηλού επιπέδου με πείρα απο την αγορά και με εμπειρίες απο την τρέχουσα έρευνα. Μέσω αυτών η τεχνολογία μεταφυτεύεται στο στράτευμ