ΣΠΗΥ – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Ζήτει τα βελτίω»

Διοίκηση

Σας καλωσορίζουμε στον Ιστοχώρο της Σχολής Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Θεωρούμε την επαφή μας με το κοινό ιδιαίτερα σημαντική, γι’ αυτό με την παρουσία μας στο διαδίκτυο παρέχουμε πληροφορίες για την αποστολή, την οργάνωση, την ιστορία, την εκπαίδευση, τις δραστηριότητες εν γένει της Σχολής και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις παρατηρήσεις σας.

Η ΣΠΗΥ είναι η μοναδική Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), η οποία εκπαιδεύει Προγραμματιστές – Αναλυτές, Διαχειριστές Πληροφοριακών Συστημάτων, Διαχειριστές Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων και προσωπικό με την απαραίτητη εξειδίκευση για την επάνδρωση των Γραφείων και Τμημάτων Πληροφορικής των Σχηματισμών, Φορέων και Υπηρεσιών των ΕΔ και ΣΑ. Επιπλέον λειτουργεί τα Σταδιοδρομικά Σχολεία του Σώματος Έρευνας Πληροφορικής και Τμήματα Επιμόρφωσης στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ΕΔ και ΣΑ.

Σύμφωνα με την αποστολή της Σχολής παρέχεται στους σπουδαστές ποιοτική ακαδημαϊκή εκπαίδευση ανωτέρου κύκλου σπουδών, και παράλληλα καλλιεργείται το στρατιωτικό διακλαδικό πνεύμα με όλες τις στρατιωτικές αρετές και τα χαρακτηριστικά που το διέπουν.

Για την υλοποίηση του κύριου μέρους της αποστολής της Σχολής, που αφορά στην απόκτηση από τους σπουδαστές επιστημονικών γνώσεων στα αντικείμενα πληροφορικής, προσλαμβάνονται Στρατιωτικοί εκπαιδευτές κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και κατόπιν δημόσιας προκήρυξης κατ’ έτος, διδάσκοντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αντίστοιχης εξειδίκευσης με υψηλά προσόντα, προκειμένου να διδάξουν εντός της Σχολής τα αντικείμενα της επιστήμης των Η/Υ, τα οποία θα βοηθήσουν και θα καταστήσουν τους εκπαιδευόμενους ικανούς να ανταποκριθούν στα καθήκοντα τους και στις απορρέουσες υποχρεώσεις στο μέλλον.

Σχής (ΕΠ) Μαρκαντές Νικήτας