ΣΠΗΥ – Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

«Ζήτει τα βελτίω»

Ολοκλήρωση του 2ου Διαδικτυακού Βασικού Σχολείου Πληροφορικής

Την 2η Ιουλ 21 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή η αποφοίτηση του 2ου Βασικού Σχολείου Πληροφορικής, το οποίο διεξήχθη  διαδικτυακά από 12 Οκτ 20 ως 16 Απρ 21 και με φυσική παρουσία στη ΣΠΗΥ, από 7 Ιουν 21 έως και 2 Ιουλ 21.